NIVEA Beiersdorf Türkiye'de Çalışmak

Kendini adamış çalışanlarımız ve kültürümüz en önemli varlığımızdır

Beiersdorf'ta yaptığımız her şeye rehberlik eden; iş yapış şeklimizi, çalışanlarımıza davranışımızı ve iş arkadaşlarımızın birbirleriyle olan iletişimini biçimlendiren dört temel değer: ÖNEMSEME, YALINLIK, CESARET ve GÜVEN'dir.

Beiersdorf Türkiye'de çalışmak için üç 3 temel neden