2020 Yılı Vizyonumuz

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, öncelikle değişime yanıt verme kabiliyetimize ve geleceğe dönük bir kültür inşa etmeye odaklıdır. İş ortaklarımız için önemli olan, işimizin uzun vadeli başarısına katkıda bulunan ve küresel sorunlarla başa çıkmamıza yardımcı olan hususları belirledik. 2020 yılı için iddialı sözlerimiz, şirket olarak en büyük etkiye sahip olduğumuz alanlara odaklanmamızı sağlamaya yöneliktir. Bu vaadler bize açık bir yön gösteriyor ve bize daha iyi bir performans için çaba gösterme vazifesini yüklüyor. 


Ürünler


Ürünler

2020'ye kadar ürünlerimizin % 50'sini büyük ölçüde düşürülmüş çevresel etkisi olan ürünlerimizden üretmeyi amaçlıyoruz. (2011 verileri baz alınarak)


Sözümüzü Yerine Getirme Yaklaşımımız:

Çevresel değerlendirme, ürün geliştirme sürecimizin tamamında yer almaktadır. Yeni ürünlerimizin çevresel etkisi, karşılaştırılabilir ya da önceki bir modele karşı ölçülür. Bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz, yani satış noktasında ve promosyonlarda kullanılan materyalleri de dahil ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ürünü puan kartımızla, ürünlerimizin ambalajlaması ve fomüllerinin çevresel etkisini ölçüyoruz. Fosil dışı bileşenlerin miktarı, su toksisitesi üzerindeki etki, ambalajlama malzemesinde azaltma ve geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı gibi kilit elemanları inceliyoruz. "Önemli ölçüde düşürülmüş çevresel etki" derecesi alabilmek için ürünlerimizin puan kartında yüksek standartlara ulaşması gereklidir.

Bütün ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel önemli noktaları belirlemek için kapsamlı analizleri kullanıyoruz. Bu bilgiler, ürün puan kartımız üzerinde ince ayarlama yapabilmemizi sağlar.

 

Dünya

 

Dünya

2020'ye kadar CO2 emisyonlarını satılan ürün başına % 30 oranında düşürmeyi amaçlıyoruz. (2005 verileri baz alınarak) 


Dünyaya Sözümüzü Yerine Getirme Yaklaşımımız:

CO2 emisyon haritalarımızın ve eylemlerimizin kapsamını genişlettik: Kendi üretim merkezlerimizin dışına çıkarak depolama, nakliye, üçüncü taraf imalatı ve çalışan seyahati ve ofisleri gibi kategorileri dahil ettik.  

İddialı sözümüzü farklı alt hedeflere ayırdık; örneğin satılan ürün başına, nakliye ile ilgili emisyonları % 20 ve kendi üretim merkezlerimizdeki emisyonları % 50 düşürmek. 2005 verileri bulunmayan kategoriler için, emisyon seviyelerini Sera Gazı Protokolüne uygun olarak tahmin ettik.  

Küresel veri toplama sistemimizi bütün kategoriler ve bölgelerdeki veri kapsamımızı iyieştirecek biçimde düzenliyoruz. Bu, izleme ve performans yönetimimizi ve dış raporlama süreçlerini optimize edebilmemizi sağlayacaktır. 


İnsanların İyiliğine Sözümüz


İnsanların İyiliğine Sözümüz

2020'ye kadar 1.000.000 aileye ulaşmayı ve yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. (2013 verileri baz alınarak)


İnsanların İyiliği ve Sözümüzü Yerine Getirme Yaklaşımımız:

Spesifik yerel ihtiyaçlara odaklı çeşitli sosyal projelerle aileleri destekliyoruz. Proje finansmanı, çalışan gönüllülüğü ve bağış gibi katkılar kullanarak, markalarımız ve çalışanlarımız yoluyla ailelere ulaşıyoruz.

Aile fertlerini destekleyerek, örneğin çocukların eğitimine katkıda bulunarak, anneleri güçlendirerek ve aile ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratarak, projelerimiz bütün ailenin refahını iyileştirmeye katkıda bulunmaktadır.  

Güvenilir yerel ortaklarımızla olan uzun vadeli projelere odaklanarak ve çok sayıda projemiz üzerinde yüksek kaliteyi gözeterek, sürdürülebilir etkiyi sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2015

Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi 2015

Uluslararası Web Sitemizden 2015'teki projelerimiz, başarılarımız ve 2020 sözlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Beiersdorf.com'a git